40 56 91 01 ms@caso-aps.dk

Det sker lige nu – Ny ferielov

Den nye Ferielov – det sker lige nu!   Som vi allerede har skrevet om tidligere (https://caso-aps.dk/den-nye-ferielov-og-ferietillaeg/), så er den nye ferielov en realitet. Den nye lovgivning indfases løbende, og allerede nu er der er ”noget” du skal...

Til- eller fravalg af Revision, valget er dit!

Til- eller fravalg af Revision, valget er dit! I rigtig mange situationer, bliver jeg tit mødt med undren når emnet er revisionspligt. Reglerne for hvilke virksomheder der SKAL have gennemført egentlig revision og hvem der kan FRAVÆLGE dette, er blevet ændret nogle...

Den nye ferielov og ferietillæg

Den nye ferielov og ferietillæg Den nye ferielov er vedtaget. Herunder kan du læse om hvordan de nye principper for ferieoptjening og ferieafholdelse kommer til at virke. Derudover kan du se hvornår du som arbejdsgiver, første gang skal forholde dig aktivt, til dele...