40 56 91 01 ms@caso-aps.dk

Team CaSo – Økonomi Elev

CaSo Aps   CaSo er en dansk virksomhed, der på konsulent basis løser en række økonomiske og administrative opgaver for alle typer og størrelser af danske virksomheder. Vi spænder vidt fra bogholderi, moms og skatteregnskab, årsrapporter, budgettering,...

Til- eller fravalg af Revision, valget er dit!

I rigtig mange situationer, bliver jeg tit mødt med undren når emnet er revisionspligt. Reglerne for hvilke virksomheder der SKAL have gennemført egentlig revision og hvem der kan FRAVÆLGE dette, er blevet ændret nogle gange. Og når jeg møder undren, så gætter jeg på,...

Den nye ferielov og ferietillæg

Den nye ferielov er vedtaget. Herunder kan du læse om hvordan de nye principper for ferieoptjening og ferieafholdelse kommer til at virke. Derudover kan du se hvornår du som arbejdsgiver, første gang skal forholde dig aktivt, til dele af den nye ordning samt hvilke...