40 56 91 01 ms@caso-aps.dk

Praktikplads AUB – hvad betyder det for dig som arbejdsgiver?

30.05.2018

I august 2016 blev der mellem Regeringen og Arbejdsmarkedets parter, indgået en aftale, der skal sikre at flere danske virksomheder tager flere elever i praktik og at de virksomheder, der ikke tager elever i praktik, betaler mere til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Der er helt givet mange meninger om aftalen, metoden, processen og principperne i aftalen. Denne artikel har ikke til formål at mene noget, mit ærinde er blot, at jeg gerne vil tilbyde dig en ”overflyvning” over hovedindholdet i aftalen. Overflyvningen tager udgangspunkt i: Virk.dk – AUBsom rummer al relevant information.

Hvem er omfattet?

Praktikplads AUB er for alle virksomheder,der har mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder. Hvis du har flere medarbejdere,der er erhvervsuddannet på deltid, kan de tilsammen udgøre en fuldtidsansat. Målet med Praktikplads AUB er, at det på årlig basis skal gå i ”nul”. Så hvis der er indbetalt mere i bidrag end der er udbetalt i bonus, bliver overskuddet udbetalt til arbejdsgiverne. Hvis der er underskud, opkræves der ekstra bidrag.

Hvornår?

Hvert år i april måned modtager du i en forskudsopgørelse dit mål for,hvor mange elever din virksomhed iskal have ansat i det indeværende kalenderår. Ud af denne opgørelse, kan du også se, om du står til opkrævning eller udbetaling fra Praktikplads AUB. Du har indtil den 31. december samme år, til at opfylde dit mål. I juni året efter, modtager du så den endelige opgørelse for det forgangne år. Her kan du se,om du skal have penge tilbage,eller om du skal indbetale penge. Hvis du allerede har erhvervsuddannede medarbejdere ansat, får du nedsættelse af jeres Praktikplads AUB.

Hvor mange elever skal vi have?

Det afhænger af,sammensætningen af jeres erhvervsuddannede medarbejdere og på en måde også af, hvad det er for elever du tager. Derfor omregnes antal elever til elevpoint, der tager højde for,at de forskellige elevuddannelser har forskelligt indhold. Så opgørelsen (både forskudsopgørelsen og årsopgørelsen) viser altså det antal elevpoint du skal nå i din virksomhed. Det er også ud fra elevpoint,at det bidrag du eventuel skal betale, beregnes. Praktikplads AUB bidraget er på 27.000,- DKK pr. manglende elevpoint. Opgørelsen af Elevpoint bliver beregnet over hele kalenderåret, så alle elever du måtte have,tæller med, både de der starter i året,og de der bliver færdige.

Hvordan får jeg fat i elever?

Et godt sted at starte ville være www.praktikpladsen.dk. Her kan du finde elever,og du kan lægge stillingsopslag op. Du kan også kontakte dine lokale erhvervsskoler. Inden du ansætter elever, skal du være godkendt som praktiksted. Det sker ligeledes via dine lokale erhvervsskoler. Det er min oplevelse, i forbindelse med at CaSo ansatte 2 elever i oktober 2017, at det er en meget pragmatisk proces, som vi fik rigtig god hjælp til af Erhvervsskolerne i Roskilde.

Bonus

For helårselever,kan du opnå to slags bonus. Hvis du opfylder 2 kriterier – 1. du skal have opfyldt dit mål for elevpoint i indeværende år og 2. du skal have haft flere helårselever i indeværende år sammenlignet med jeres gennemsnitlige antal helårselever de seneste 3 år– altså det gennemsnitlige elevtal du faktisk har haft for 2015, 2016 og 2017. I så fald kan du få 25.000,- DKK pr. helårselev. Dette beløb vil også fremgå automatisk af din årsopgørelse. Derudover kan du opnå bonus, hvis de elever du ansætter er fra de såkaldte Fordelsuddannelser. Det er uddannelser inden for fag, hvor der er særlig stort behov for arbejdskraft.

Hvad mere?

www.virk.dk kan du finde flere forskellige ting relateret til Praktikplads AUB:
  • En pjece der forklarer mere udførligt og med gode eksempler
  • En beregner (Excel) i 2 versioner – én der regner på baggrund af gennemsnitlige branche tal og én der regner på baggrund af dine egne specifikke tal. Vores anbefaling er, at du bruger beregner 2, den med dine egne tal for derigennemat få et mere præcist billede.
  • Oversigt over målratioer for forskellige brancher
  • En video der ligeledes forklarer om Praktikplads AUB

Afslutning

Grundlæggende er det sådan faktisk rimelig til at gå til. Det handler nok mest om at få skabt et overblik, så du i første omgang kan se, om I skal ansætte flere elever eller ej. Hvis I skal ansætte flere, så er det nok en god idé at lægge en plan for det, herunder eventuel godkendelse som praktiksted, hvis I ikke tidligere har haft elever. Jo tidligere du er ude, des større er chancen for at få de elever der er længst fremme i skoene, og som allerede har lagt deres uddannelsesønsker på www.praktikplads.dk. Rigtig god fornøjelse. ????

Få vores fageksperter til at arbejde for dig

Ved at outsource dit bogholderi og din lønadministration til CaSo, får du medarbejdere, som er fageksperter og hele tiden opdateret