40 56 91 01 ms@caso-aps.dk

Det sker lige nu – Ny ferielov

9.08.2019

Den nye Ferielov – det sker lige nu!

 

Som vi allerede har skrevet om tidligere (https://caso-aps.dk/den-nye-ferielov-og-ferietillaeg/), så er den nye ferielov en realitet.

Den nye lovgivning indfases løbende, og allerede nu er der er ”noget” du skal forholde dig til.

Selve overgangsfasen.

I perioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 optjener dine medarbejdere ferie som de plejer. Altså 16,64 feriedag som bruges til at holde ferie fra 1. maj 2020 til 30. september 2020.

I perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 optjener medarbejderne 25 feriedage, som bliver indefrosset og som først udbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.  

Indbetal de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler eller ej?

Lønmodtagernes Feriemidler er den fond der fremover forvalter de tilgodehavende feriemidler samt sørger for udbetaling til medarbejderne.

Som virksomhed skal du ved overgangsperioden (altså nu) tage stilling til om du vil indbetale de midler dine medarbejdere har optjent eller om du vil beholde pengene i din virksomhed? Hvis du vælger at beholde midlerne i din virksomhed, svarer det til at have et lån hos Lønmodtagernes Feriemidler. Et lån som du betaler for igennem en årlig indeksering.

Om du skal indbetale til Fonden eller selv beholde midlerne, afgøres bedst i en konkret vurdering af, hvilken situationen din virksomhed er i. Har du mange medarbejdere eller få? Har du en stor andel af medarbejdere der står umiddelbart for at skulle forlade arbejdsmarkedet eller er gennemsnitsalderen på dine medarbejdere 27 år? Har du overskudslikviditet generelt? Er der store udsving i din likviditet?

En anbefaling er, at hvis din virksomhed har indestående i banken til 0 % eller negativ rente, vil det være en fordel at indbetale til fonden.

Hvis der derimod betales renter på lån eller kassekredit, der ligger over den rente, du skal betale til fonden, så bør virksomheden overveje, om der skal indbetales til fonden. 

Man forventer i øjeblikket en årlig rente på cirka 3 %p.a. i Fonden. Men husk, at du som virksomhed ikke kun skal se likviditeten på kort sigt, men også på lang sigt. 

Hvis du vælger at ville indbetale feriemidler til fonden, så begynd allerede nu at lægge pengene til side. Du skal så senest 31. december 2020 indbetale beløbet.

Regneeksempel – hvis du har 3 medarbejdere med en månedsløn på 32.000,- DKK, så bliver det beløb der skal indefryses til 3*((12*32.000) * 12,5%) = 144.000,-. Hvis du har 10 medarbejdere, bliver det således næsten halvanden million kroner. Likviditetsmæssigt kan det risikere at påvirke virksomheden uhensigtsmæssigt.  

Hvad ellers?

Hvis du selv står for lønadministration for dine medarbejdere, så er der også to ting, du fra nu af skal være opmærksom på.

 • … du skal ændre indberetningen af dine medarbejderes optjente feriemidler.
 • … de midler der optjenes fra 1. september 2019 til 31. august 2020 skal indberettes løbende og sammen med den almindelige lønafregning.

Afslutning?

Så helt overordnet, så sker de første ”ting” relateret til den nye ferielov nu. 

Så det ville også være en rigtig god idé at overveje om der i de eventuelle individuelle aftaler du måtte have, er noget der bliver ugyldigt? Eksempelvis forkortet ferievarsel. Personalehåndbogen – er den opdateret? Overenskomster og lokalaftaler – er de i overensstemmelse med den nye Ferielov?

  Med venlig hilsen

  Marie Sloth

   Få vores fageksperter til at arbejde for dig

   Ved at outsource dit bogholderi og din lønadministration til CaSo, får du medarbejdere, som er fageksperter og hele tiden opdateret