40 56 91 01 ms@caso-aps.dk

Til- eller fravalg af Revision, valget er dit!

Til- eller fravalg af Revision, valget er dit! I rigtig mange situationer, bliver jeg tit mødt med undren når emnet er revisionspligt. Reglerne for hvilke virksomheder der SKAL have gennemført egentlig revision og hvem der kan FRAVÆLGE dette, er blevet ændret nogle...