40 56 91 01 ms@caso-aps.dk

Til- eller fravalg af Revision, valget er dit!

30.05.2018

I rigtig mange situationer, bliver jeg tit mødt med undren når emnet er revisionspligt. Reglerne for hvilke virksomheder der SKAL have gennemført egentlig revision og hvem der kan FRAVÆLGE dette, er blevet ændret nogle gange. Og når jeg møder undren, så gætter jeg på, at det skyldes, at dette ikke er kommunikeret præcist og bredt.

Faktum er, at det faktisk, under nogle givne konditioner, er muligt at fravælge egentlig revision. Virksomheder kan fravælge revision, hvis to regnskabsår i træk ikke overskrider 2 af følgende 3 størrelser på balancedagen:

  • En balancesum på 4 millioner DKK
  • En nettoomsætning på 8 millioner DKK og
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider 2 af de 3 ovennævnte størrelsesgrænser.

Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen. Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision. Ovenstående regler gælder også for såkaldte ”små” holdingselskaber, der ligeledes kan fravælge revision efter ovenstående regler.

Se mere information hos Erhvervsstyrelsen: https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision eller kontakt mig, hvis du gerne vil vide mere.

God weekend.
Marie Sloth, Direktør

Få vores fageksperter til at arbejde for dig

Ved at outsource dit bogholderi og din lønadministration til CaSo, får du medarbejdere, som er fageksperter og hele tiden opdateret