40 56 91 01 ms@caso-aps.dk

Den nye ferielov og ferietillæg

25.03.2018

Den nye ferielov er vedtaget. Herunder kan du læse om hvordan de nye principper for ferieoptjening og ferieafholdelse kommer til at virke. Derudover kan du se hvornår du som arbejdsgiver, første gang skal forholde dig aktivt, til dele af den nye ordning samt hvilke nye muligheder loven rummer for dig som arbejdsgiver.

Efter den ”gamle ferielov” var reglerne om hvornår du optjener ferie og hvornår du kan afholde ferie, baseret på princippet om forskudt ferie. Du skulle således optjene ferie før du kunne afholde den. Denne metodik var i strid med EU Arbejdstidsdirektiv artikel 7.

Med den nye ferielov indføres et nyt princip: ”Samtidighedsferie”. Det betyder, at du kan optjene og afholde ferie på samme tid over en periode på 12 måneder – ferieåret. Derudover, så vil det være muligt at afholde ferie, i op til 4 måneder, efter ferieåret er afsluttet.

Overgangsordningerne – dem begge.

Den nye ferieordning med samtidighed træder i kraft, den 1. september 2020. Ferie der optjenes i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses og kan hverken afholdes eller udbetales før du forlader arbejdsmarkedet. Denne løsning er etableret for at sikre at du kan afholde op til fem ugers ferie samtidig med at arbejdsgiverne undgår at afregne op til 10 ugers ferie på ét enkelt år.

Det svarer lidt til den nuværende ferielov, hvor det sidste års optjente ferie udbetales, når du forlader arbejdsmarkedet.

* Lønmodtagerne kan afholde den ferie, de har optjent med den nuværende ferieordning (fra januar – august 2019) svarende til 16,7 feriedage.

** Hvis lønmodtageren ikke afholder de 16,7 feriedage i perioden fra 1. maj til 30. september, vil de resterende feriedage bliver overført til den efterfølgende ferieperiode og kan afholdes efter de nye regler. Hvis den enkelte lønmodtager, har mere end 20 feriedage tilgode, kan feriedage udover 20 blive udbetalt.

For dig der for første gang opnår ansættelse i et job, og hvor det sker omkring 1. september 2019, vil der således ske det, at du alene optjener ferie til ”indefrysning”. Samtidig vil du som ny på arbejdsmarkedet, ikke have optjent ferie fra et tidligere job. Denne situation gælder også i noget omfang, for de der vender tilbage til arbejdsmarkedet. En del af dem kan have optjent ferie som endnu ikke er afholdt. Uanset om lønmodtageren er ”ny” eller ”tilbagevendt”, så er der også etableret en overgangsordning (Fondsferiedage) der sikrer at lønmodtageren i denne situation kan afholde ferie samtidig med at de optjener ferie til ”indefrysning”.

* Dette gælder kun lønmodtagere, der optjener feriedage til indefrysning fra 1. september til 31. december 2019 og som har optjent mindre end 8,3 feriedage (eller inden feriedage) til afholdelse i perioden 1. maj til 31. september 2020.

** Lønmodtageren kan maksimalt afholde 8,3 Fondsferiedage optjent fra 1. september til 31. december samt de feriedage (maksimalt 8,3) den enkelte har optjent i perioden 1. januar til 31. august.

ATP som allerede administrerer ”Lønmodtagernes dyrtidsfond” skal også administrere den nye fond der etableres til feriepenge der skal ”indefryses” – ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”. Tilgodehavende feriemidler er omfattet af Lønmodtagernes Garantifond mod arbejdsgivers konkurs.

Indbetaling af ferietilgodehavende

Udgangspunktet for indbetaling af feriemidler er, at de indbetales samtidig med at de indberettes. Med den nye ferielov, bliver det muligt, som arbejdsgiver, at vælge foreløbigt at beholde ikke forfaldne tilgodehavende feriemidler, hvilket selvfølgelig påvirker virksomhedens likviditet positivt. På den anden side, vil det også forøge virksomhedens administration og indbetalingen vil påvirkes af den årlige indeksering der sker, når feriemidler ikke indbetales løbende.
Hvis du som arbejdsgiver ønsker at beholde feriemidlerne foreløbigt, skal du senest den 31. august hvert år, give meddelelse herom til ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”. Første gang du kan tage dette valg er 31. august 2020. Fristen for at indbetale forfaldne tilgodehavende feriemidler, vil være 1/9 årligt.

Skattemæssigt kan din håndtering af feriemidler påvirke virksomheden. Udgangspunktet er, at virksomheden har fradragsret i udbetalingsåret og du kan med den nye Ferielov, vælge af have fradragsret på optjeningstidspunktet.

Ferietillæg

Der eksisterer fortsat 2 former for feriebetaling. Ferie med løn og ferietillæg samt ferie med ferie godtgørelse.
Ferietillæg skal udbetales inden eller samtidig med at lønmodtageren holder ferie. Så som arbejdsgiver, er det faktisk muligt at vente med at afregne ferietillægget til lønmodtageren, til det tidspunkt hvor ferien afholdes. Administrativt kan det dog være en noget tung proces at holde styr på afregningen af ferietillæg på den vis. Derfor vælger mange virksomheder at afregne det fulde ferietillæg med april eller maj lønnen – så det er altså lige om lidt, at du skal sikre at det håndteres via dit lønsystem.

Fremover vil de ligeledes være muligt at afregne ferietillægget ved ferieafholdes eller ved at afregne det bagudrettet i 2 rater, henholdsvis den 31. maj og 31. august.

Afslutning

Så helt overordnet, så sker der først for alvor noget den 1. september 2019. Indtil da, er det de gammelkendte principper fra den ”gamle” ferielov der gælder.

Allerede nu kunne du med fordel overveje om der i de eventuelle individuelle aftaler du måtte have, er noget der bliver ugyldigt? Eksempelvis forkortet ferievarsel. Personalehåndbogen – er den opdateret? Overenskomster og lokalaftaler – er de i overensstemmelse med den nye Ferielov?

Få vores fageksperter til at arbejde for dig

Ved at outsource dit bogholderi og din lønadministration til CaSo, får du medarbejdere, som er fageksperter og hele tiden opdateret